Urlopy lekarzy w 2019 roku

Barbara Giełda 
wszystkie poniedziałki
24.06 – 05.07
26.08 – 30.08
23.12 – 27.12

Izabela Dąbrowska – Witek
08.07 – 12.07
29.07 – 10.08
30.12 – 03.01

Renata Duchnik
15.07 – 19.07
12.08 – 23.08
16.12 – 20.12