Urlopy lekarzy w 2018 roku

Barbara Giełda 
28 – 31.08.2018,
11 – 14.09.2018,
04 – 07.12.2018,
31.12.2018

Izabela Dąbrowska – Witek
13 – 17.08.2018,
20 – 24.08.2018,
18  21.09.2018

Renata Duchnik
05 – 09.11.2018,
24 
– 28.12.2018,