Urlopy lekarzy w 2019 roku

Barbara Giełda 
wszystkie poniedziałki
15.04 – 26.04

Izabela Dąbrowska – Witek
29.04 – 03.05

Renata Duchnik
06.05 – 10.05