Szczepionka przeciw grypie – Zapraszamy od września 2022r.

Zaszczep się przeciw grypie

Kto powinien zostać zaszczepiony przeciw grypie? Inaktywowana szczepionka trójskładnikowa przeciw grypie może być podawana każdemu już od 6 m.ż., o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepieniu powinny się poddać zwłaszcza osoby bez względu na wiek z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem grypy. (źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/)

ZAPRASZAMY NA ODPŁATNE SZCZEPIENIA DO PORADNI RODZINNEJ

! UWAGA !  W roku 2022 szczepimy przeciw grypie szczepionką Vaxigrip Tetra.

Cena szczepionki to 52 zł.

Kto powinien zostać zaszczepiony przeciw grypie?

 • wszystkie chętne osoby, które nie mają przeciwwskazań medycznych,
 • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesięcy szczepionką trójskładnikową,
 • zdrowym dzieciom w wieku powyżej 3 r.ż. szczepionką czteroskładnikową,
 • osobom po przeszczepach, osobom z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego (w tym astmą),
 • dzieciom i dorosłym, którzy rok przed szczepieniem wymagali regularnych kontroli lekarskich lub hospitalizacji z powodu przewlekłych chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), dysfunkcji nerek, hemoglobinopatii, immunosupresji (w tym spowodowanej lekami immunosupresyjnymi i zakażeniem HIV),
 • osobom z chorobami mogącymi powodować upośledzenie funkcji układu oddechowego lub usuwania wydzieliny z dróg oddechowych, które mogą zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia (np. zaburzenia funkcji poznawczych, urazy rdzenia kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami lub inne choroby nerwowo-mięśniowe),
 • osobom w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, które podlegają długoterminowej terapii aspirynowej i z tego powodu mogą być narażone na wystąpienie zespołu Rey`a w przypadku zakażenia wirusem grypy,
 • kobietom w ciąży lub tym, które planują ciążę w sezonie 2017/2018, pensjonariuszom domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle chorych,
 • osobom powyżej 50 roku życia, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka (szczególnie po 65 r.ż.),
 • pracownikom szpitali, przychodni i innych zakładów opieki zdrowotnej,
 • osobom, które opiekują się ludźmi z grup wysokiego ryzyka przebywającymi w domu,
 • członkom rodzin i domownikom (w tym dzieciom) osób z grup wysokiego ryzyka, osobom, mającym kontakt z dziećmi w wieku 0-59 miesięcy,
 • pracownikom służb publicznych, np. szkół, handlu, transportu, budownictwa, policji,
 • osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi,
 • pracującym na otwartej przestrzeni.