Badania

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

  • konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry, medycyny rodzinnej)
  • usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • pomiar wagi
  • pomiar poziomu cukru
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • EKG z zalecenia lekarza POZ
  • iniekcje z zalecenia lekarza POZ
  • sczepienia dorośli – z zalecenia lekarza POZ
  • sczepienia dzieci z  zalecenia lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Aby korzystać z naszych usług należy dokonać wyboru lekarza i położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w rejestracji naszej placówki.