Informacje dla Pacjenta

Termin odbioru recept wynosi od 2 do 5 dni

Odbiór recept i innych dokumentów - za okazaniem dowodu osobistego !

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

Codziennie na miejscu w Poradni w godzinach 8.00 - 9.30

W REJESTRACJI MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO JEDNA OSOBA !

Prosimy o dostarczenie kart szczepień dzieci, oraz osób dorosłych szczepionych w innych poradniach.

Badnia RTG i USG wykonywane w ramach NFZ ze skierowaniem z Poradni Rodzinnej

w następujących lokalizacjach:

ul. Starzyńskiego 2 tel. 91 488 64 20

ul. Bolesława Śmiałego 33 tel. 91 434 92 05 / 91 434 91 99

Al. Wojska Polskiego 97 tel. 91 422 12 87

Komunikat w sprawie planowanych szczepień dzieci.

WZORY DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ